• www.maskinskisser.se

Low vibrations är ett nytt ord som kom till Sverige för ett par årsedan då EU-direktivet 2002/44/EC om fysikaliska agens (vibrationer) trädde i kraft Juli 2005 och har genomförts som lagstiftning i alla EU-medlemsstater. 

Syftet med direktivet är att skydda arbetstagarna från skadliga effekter av vibrationer genom att införa en skyldighet för arbetsgivarna att minimera risken. 

Många tillverkare har hoppat på detta och gjort speciella hemsidor om detta.

Läs mer på tillverkarnas sidor:
Bosch
Dewalt
Hitachi 
Kartro (Paslode, Spit & Duo-Fast) Välj din katergori, välj maskin & klicka på "mer info" se under specifikation för varje maskin.
Metabo
Milwaukee

Använd även Hitachis Kalkylator länkad nedan
EXPONERINGSKALKYLATOR FÖR HAND-ARM-VIBRATIONER